SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng California của quý vị

Chúng tôi là cơ quan hàng đầu quốc gia với sứ mệnh bảo vệ người tiêu dùng, thúc đẩy lòng tin, sự đổi mới và công bằng trong thị trường tài chính.

Giới thiệu

Tìm hiểu thêm về chúng tôi là ai và chúng tôi làm gì.

Những cơ sở được cấp phép

Từ ngân hàng và công đoàn tín dụng đến các công ty chuyển tiền (như Paypal!) và các công ty cho vay thế chấp nhà, hãy kiểm tra tất cả các ngành mà chúng tôi cấp phép, giám sát và điều tiết.

Ấn phẩm

Xem cảnh báo quan trọng cho người tiêu dùng và thông tin hữu ích tại đây.

QUÝ VỊ MUỐN CẬP NHẬT THÔNG TIN?

Đăng ký nhận bản tin người tiêu dùng của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không gửi thư rác cho quý vị!

Quý vị cũng có thể theo dõi chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội. Hãy kết bạn nhé.

 

a couple were sitting together making calls and read the paper

LỜI HỨA CỦA CHÚNG TÔI

Trợ giúp khi bạn cần nhất

Chúng tôi bảo vệ người tiêu dùng California bằng cách quản lý các hoạt động tài chính, cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ tài chính và thi hành luật tiểu bang giúp tạo ra một thị trường bền vững và công bằng. Chúng tôi cũng chịu trách nhiệm trong việc xây dựng lòng tin và đổi mới tài chính một cách có trách nhiệm.